Monday, September 26, 2011

Brooklyn, NY 5.58 PM

Tuesday, September 20, 2011Brooklyn, NY 5.58 PM

Saturday, September 17, 2011

Manhattan, NY 3.42 PM
Tuesday, August 30, 2011

Manhattan, NY 3.42 PM

Thursday, August 25, 2011

Kent Avenue, Brooklyn, NY 10.05 PM

Tuesday, August 23, 2011

Bowery, Manhattan, NY 12.01 AM

Monday, August 22, 2011

Myrtle Avenue, Brooklyn, NY 9.33 AM

Thursday, August 4, 2011

Leuth, Netherlands 7.18 PM

Thursday, July 14, 2011

Groesbeek, Netherlands 11.38 AM

Wednesday, July 13, 2011

Long Island City, NY 6.45 PM

Monday, July 4, 2011

Goeman Borgesius, Utrecht, Netherlands 8.25 AM

Monday, June 20, 2011

Brooklyn-Queens border zone, NY 5.15 PM

Sunday, June 12, 2011

Nijmegen, Netherlands 6.53 PM

Wednesday, June 8, 2011

Fort Greene, Brooklyn, NY 2.11 PM

Sunday, May 29, 2011


Terschelling, Netherlands 12.30 PM

Saturday, May 14, 2011

's Hertogenbosch, Netherlands 12.35 PM

Friday, May 6, 2011

Wyler, Germany 10.00 AM

Tuesday, April 5, 2011

Wyler, Germany 7.00 PM

Monday, February 21, 2011

Wyler, Germany 10.22 AM

Thursday, February 10, 2011

Metropolitan Museum, New York City, NY 5.10 PM

Tuesday, January 18, 2011

Neuk├Âlln, Berlin, Germany 5.33 AM

Friday, January 14, 2011

Brussels, Belgium 4.15 PM